About

S.C.S.P.

Second Chance Staffords and Pitbulls

Team SCSP, wie zijn wij?

Second Chance Staffords and Pitbulls is een organisatie die bestaat uit een klein hecht team van vrijwilligers. Allen met een enorm groot hart voor deze rassen! Vastberaden ons 100% in te zetten voor deze honden en hen te helpen aan een betere toekomst in een warme thuis!

Waarom ook Spaanse honden?

We krijgen vaak de vraag waarom we ook Spaanse honden helpen.

Wel de eerste reden is dat onze liefde voor deze rassen verder gaat dan een grens, tweede reden is dat zoals iedereen wel weet hebben de Stafford/pitbull en hun aanverwanten in België en Nederland al geen goed imago. In Spanje is dit nog erger.

Ze worden daar ook nog steeds gebruikt voor illegale honden gevechten, teven worden alsmaar gedekt om 'vechthonden' te produceren.

 

In Spanje heb je strikte regels om een 'PPP- hond' te mogen houden (Perros Potencialmente Peligrosos = potentieel gevaarlijke honden). Hieronder vallen de: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu en de Akita Inu en al hun kruisingen of honden die aan bepaalde kenmerken voldoen.

Er moet ook aan strikte eisen worden voldaan:

1. Inschrijven van het dier in het Gemeentelijk Register (RegistroMunicipal) van Potentieel Gevaarlijke Dieren (Registro de Animales Potencialmente Peligrosos) in Spanje om de daarbij behorende vergunning te verkrijgen.

 

2. Aanvragen van vergunning bij de desbetreffende gemeente in Spanje, die gedurende vijf jaar geldig is. Om deze vergunning te verkrijgen, moet er door de aanvrager aan de volgende eisen worden voldaan: om dit te krijgen moet je meerderjarig zijn, mag je geen strafblad hebben, je dient te beschikken over een certificaat van lichamelijk vermogen en psychologische geschiktheid om een PPP hond te kunnen houden.

 

3. Polis bewijs van aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden, met een dekking van minstens € 120.000.

 

Ook zijn er verschillende veiligheidsregels:

Indien een potentieel gevaarlijk dier zich in een publieke ruimte bevindt, dient men de vergunning van de eigenaar bij zich te hebben, alsmede het Spaanse certificaat van inschrijving van het dier in het gemeentelijk register. Daarnaast dient het dier de juiste muilkorf te dragen en te allen tijde aangelijnd te zijn door middel van een riem of ketting van maximaal 2 meter. Een persoon mag niet meer dan één hond bij zich hebben in een openbare ruimte.

 

Het is dus niet eenvoudig om daar één van deze rassen te kunnen houden. Deze strenge wetgeving zorgt ervoor dat er amper ppp honden in Spanje geadopteerd worden. Naast het feit dat gewoon heel moeilijk en duur is om zo'n hond(en) te mogen houden, moeten veel Spanjaarden gewoon niets hebben van deze honden. in Spanje zijn er nog steeds enorm veel 'perrera's', bekend als de dodingsstations. Héél veel honden die daar binnenkomen, zien de buitenwereld niet meer en worden vaak na enkele dagen/weken ingeslapen. De PPP honden staan altijd op nummer 1 van deze dodingslijsten en worden vaak bij het binnenbrengen van een 'perrera' al geëuthanaseerd...

EMAIL info@scsp.be (Algemeen)

adoptie@scsp.be (Honden)

verkoop@scsp.be (Webshop)